Este evident că


Situația reală din viața socială, economică și politică este în colaps nedeclarat datorită:

Controlului restrâns

deținut de grup mic de cetățeni, favorizați de toate legile și care sunt deasupra oricărei legi, prin imunitate strecurată în textele legilor.

Comunicării restrânse

între aleși și cetățeni, aceștia fiind fie refuzați, fie ignorați cu bună știință, dacă nu fac parte din "rasa" alesului.

Lipsei de credibilitate

pe care instituțiile statului o au în fața cetățenilor, datorată în special lipsei de competență profesională a persoanelor numite politic.

Favorizării extreme

a unui grup restrâns de persoane în detrimentul majorității cetățenilor, prin asumarea de privilegii dincolo de limita Constituției

Lipsa mecanismelor

de reglare rapidă a derapajelor, de sancționare a acetora și de remediere a situațiilor care privesc fiecare cetățean.

Jusțiția fără dreptate

promovată la toate nivelele puterilor din stat, printr-un control permanent, excesiv și totalitaritar de către parlamentari.

EXPUNERE DE MOTIVE


pentru susținerea inițiativei "ALTĂ CONSTITUȚIE"

Constituția României, în forma existentă la această dată, nu mai asigură egalitatea în drepturi a tuturor cetățenilor români. Legile organice, legile ordinare subsecvente, ordonanțele de urgență, lipsa normelor metodologice de aplicare a legilor, lipsa de coerență a aplicării normelor metodologice, gradul scăzut de precizie în exprimările actelor normative, au aruncat textul Constituției în derizoriu.

 

Trecerea de la un sistem totalitarist hipercentralizat la alt sistem presupus a fi "stat de drept" a fost deturnată de sistemul legislativ subsecvent Constituției, ajungându-se la un alt sistem "parlamentarist" a cărui apropiere de totalitarism devine pe zi ce trece tot mai aproape de finalizare.

 

Cea mai gravă dintre toate problemele oferite de actuala Constituție este dată de lipsa evidentă de separare a celor trei puteri în stat. Faptul că puterea legislativă numește puterea executivă și puterea judecătorească, faptul că senatorii pot fi și miniștri, faptul că nu există alegeri distincte, individuale pentru fiecare dintre vârfurile celor trei puteri, conferă o nouă definiție totalitarismului - aceea de "parlamentarism". Parlamentarismul este în fapt totalitaritarismul manifestat de un grup de aleși mai mult sau mai puțin voit de către cetățeni.

 

Deși în textul Constituției se spune: "Nimeni nu este mai presus de lege" în sensul în care toți cetățenii sunt egali în fața acelorași legi, legiuitorii au ales să facă legi cu aplicabilitate diferită, prin care cetățeanul român este pus în evidentă inferioritate în raport cu un grup restrâns de alți cetățeni. Un exemplu evident este imunitatea parlamentară, al cărui sens inițial bun a fost contorsionat până acolo unde parlamentarul este intangibil pe durata vieții sale, inclusiv după pierderea statutului de parlamentar. Un alt exemplu este acela al pensiilor cu valori uriașe acordate unui grup extrem de mic de cetățeni, unii beneficiind chiar și de patru pensii cumulate, exact ca și cum ar fi trăit patru vieți muncind pentru societate. Astfel că dacă "Nimeni este mai presus de lege" atunci "Legea o facem noi pentru noi" a fost "soluția" aleasă de parlamentari, prin care au "respectat" spiritul textului constituțional.

 

Actualul text al Constituției nu garantează faptul că opinia majorității este pusă în aplicare de către minoritatea aleșilor. Este dovedit că dacă referendumul are rol consultativ și rezultatul acestuia nu este pe placul parlamentarilor, aceștia vor alege soluția favorabilă lor, celor câteva sute în detrimentul opțiunii stabilite de majoritatea participanților la referendum. Din nou "parlamentarismul" se apropie de totalitarism!

 

În mod cert Constituția actuală nu garantează tuturor cetățenilor accesul facil la creația normelor legale și morale proprii aplicabile românilor. Interdependența relațională dintre parlamentari și cetățeni nu este pusă în practică decât pe durata alegerilor. Parlamentarii semnează în numele și pe seama a zeci de mii de cetățeni, fără a avea niciun fel de obligații reale față de aceștia, fără a răspunde imediat, în mod practic! Singurele contradicții care apar în rândul clasei politice sunt cele de acces la resursele financiare, materiale sau naturale ale României. Iar aceste contradicții sunt doar de fațadă, realitatea demonstrând în nenumărate cazuri, că odată ajunși la controlul unei resurse, toți oamenii politici devin strict oameni de afaceri, pentru care poporul român și țara nu reprezintă decât sursa de bază care trebuie tocată mărunt, împărțită și predată unor grupuri de interese.

 

Instituțiile statului și-au pierdut credibilitatea ca urmare a legiferării în "limite constituționale" a unor acte normative care garantează accesul la funcțiile administrative a oricărui cetățean indiferent cât este de nepotrivită pregătirea sa, indiferent cum este obținută dovada pregătirii sale. Acest tip de comportament a dus la deteriorarea semnificativă a calității rezultatelor activității instituționale, dar, mai ales, a activității companiilor cu capital majoritar de stat și a institutelor naționale de cercetare.

 

"Finanțarea" investițiilor, subterfugiile contractuale ajunse dogmă în sistemul de "parteneriat" cu statul, eliminarea celor mai multe valori intelectuale din cadrul instituțiilor de stat, din cadrul companiilor în care statul deține participații, din cadrul institutelor naționale de cercetare, au creat o adevărată cascadă de pierderi pe termen mediu și lung, cu efecte devastatoare la nivelul personal al fiecărui cetățean. Toate create special de singura putere care ar fi trebuit să facă exact opusul - Parlamentul României.

 

Este o prefăcătorie și o fățărnicie fățișă orice declarație de patriotism, de interes față de cetățean, venită din partea oricărui parlamentar. Simplul fapt că această inițiativă legislativă nu a fost susținută încă din start de niciun parlamentar, precum și simplul fapt că parlamentarii nu au avut nici măcar decența de a își informa alegătorii cu privire la acest demers, demonstrează că pentru ei cetățenii nu contează, și nu există decât pe durata alegerilor. Pentru ei, parlamentarii, nu există nici măcar noțiunea de informare a propriilor membri de partid! Până și în interiorul propriilor partide, cetățeanul membru fără funcție este doar o pușculiță din care se adună bani pentru ca puțini să o ducă foarte bine, foarte puțin mai mulți să o ducă bine, și restul să o ducă cumva, cumva.

 

Povestea "îmi asum răspunderea" nu mai poate adormi nici măcar copii! Este la fel de lipsită de sens atunci când vine din partea unui politician pe cât este altoirea unui picior de masă. "Răspunderea asumată" este doar o formulare golită de orice semnificație, fiind venită fără nicio intenție, fără bună credință, fără etică și morală! Nimic din ce este comis în mod greșit de către parlamentar nu are ca efect pedepsirea parlamentarului care și-a asumat răspunderea! În schimb, de cele mai multe ori, românii ajung să suporte greșelile parlamentarilor, iar ei continuă să facă greșeli după greșeli, pentru că împotriva acestora ROMÂNII NU POT EXCLUDE IMEDIAT un parlamentar care și-a "asumat răspunderea" și a greșit!

 

Având "dreptul și obligația constituțională" de a numi guvernul și membrii Curții Constituționale, parlamentarii sunt, de facto, protejați de membri propriilor organizații politice. Este un cerc vicios în care nu poate intra nimeni cu demnitate. Ridicolul situației a ajuns până acolo unde pentru a se dezvolta în cariere, funcționarii publici dau mită șefilor, care dau mită șefilor de instituții, care dau mită ... care dau mită ... până acolo unde mita este motorul societății "funcționarilor".

 

Aceste fapte, rămase nepedepsite imediat, datorită subterfugiilor legislative consfințite ca fiind "constituționale", nu au făcut altceva decât să decimeze încrederea cetățenilor în orice înseamnă instituție de stat în care oamenii sunt numiți politic sau angajați prin concursuri trucate!

 

Pe scurt spus: Constituția nu mai asigură cerințele societății românești, ale cetățeanului român și, prin textele pline de ambiguitate, permite discriminarea reală și practică a propriilor cetățeni.

 

De aceea este necesară o altă Constituție, nouă, prin care cetățeanul să dețină controlul practic, real și eficient asupra propriului destin. Constituția trebuie să devină creația unui întreg popor!

 

Prin definiție, Constituția este ansamblul normelor, principiilor și valorilor stabilite prin votul majorității cetățenilor români cu drept de vot exprimat liber, aplicabile pe teritoriul României, prin care sunt stabilite drepturile și obligațiile tuturor cetățenilor români, având la bază ADEVĂRUL, DREPTATEA, ONOAREA, DEMNITATEA, ETICA ȘI MORALA specifice acestui popor.

 

Prin "grija" celor ce au creat textele din Constituție au fost omise cu bună știință elementele de control asupra activității aleșilor. Cele care există sunt puse tot în mâna aleșilor. Cu alte cuvinte: aleșii se controlează pe sine, rămân nevinovați și poporul plătește! Lor le rămân doar încasările!

 

O Constituție înseamnă și drepturi dar și obligații: în primul rând pentru cetățeni! Nu poți dori mai bine și lăsa pe mâna altora munca spre mai bine! Participarea activă la viața națiunii trebuie să devină parte a vieții personale. Implicarea cetățeanului trebuie să crească! Însă, odată cu această creștere a implicării, cetățeanul trebuie să simtă imediat că orice ce își dorește alături de majoritate poate deveni realitate imediat.

 

Cheia de control a țării și a societății trebuie să fie în mâna cetățenilor. Direct, fără intermediarii instituționali, fără posibilitate de a le fi subminat dreptul de utilizare. Nu poți avea acces fără cheie și fără a folosi cheia în sensul dorit! Dacă majoritatea alege să tacă sau să vorbească într-o privință sau direcție, este o decizie care trebuie să fie respectată de toți! Dacă viitorii cetățeni ai României vor dori să schimbe Constituția, accesul la această posibilitate nu va putea fi îngrădit de un micuț grup de parlamentari sau de niște numiți ai acestora. Dacă pe viitor un parlamentar greșește, fiecare cheie care îl susține, trebuie să poată fi întoarsă, după bunul plac al cetățeanului, în direcția închiderii accesului la putere pentru parlamentar sau alesul local, cu efect rapid și eficient, astfel încât perpetuarea unui comportament inadecvat cerințelor cetățenilor să fie stopată!